Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2014

Luundecided
Reposted fromilovemovies ilovemovies
Luundecided
9469 f004
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
Luundecided
Reposted fromweightless weightless viaHopeKaris HopeKaris
Luundecided
Luundecided

May 28 2013

4907 d5fe 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaszaaatan szaaatan
Luundecided
1049 b896
Reposted frommisswindy misswindy viaagipacz agipacz
Luundecided
2254 6161
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatoc toc
Luundecided
2668 2484
Reposted frombanshe banshe viaszaaatan szaaatan
Luundecided
3543 11a0
Reposted frompannakojot pannakojot viatosiaa tosiaa
Luundecided
Reposted fromnotme1315135 notme1315135 viaedhell edhell
6999 e8ae
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaowieczka owieczka
Luundecided
8056 536a
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialitka litka
Luundecided
1633 d16c
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures vialitka litka
Luundecided
7460 b64e
Reposted fromlaskowska laskowska viaowieczka owieczka

May 24 2013

Luundecided
2118 0ded
Reposted fromkarambol karambol vialitka litka

May 18 2013

Luundecided
Nie potrzebujesz nowego telefonu, kolejnej pracy, kolejnego zgonu na melo, nie potrzebna Ci piątka, nowe ubranie czy lans na mieście. Ty potrzebujesz drugiej osoby przy której zgubisz godziny, miesiące i lata. Osoby, do której Twoje serce będzie biegło, a świat będzie jak zaraz po zejściu z karuzeli. Potrzebujesz miłości od człowieka z idealnymi dla Ciebie wadami. I choćby miał ich pełno, choćby powtarzali, że to błąd, to będzie on Twoim ulubionym błędem, który ciągle będzie Ci towarzyszył jak ulubiona piosenka.
— skejter.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaKiro Kiro
Luundecided
4612 16d7
Reposted fromiloveyou iloveyou viaKiro Kiro
Luundecided
6584 ee50
Reposted frombibarella bibarella viaKiro Kiro
Luundecided
6964 5f36
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl